Hakkında

Prof. Dr. Himmet KARADAL

Özet CV'yi indirin
Yönetim ve Strateji Profesörü
www.himmetkaradal.com.tr -
 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

CEO Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

Aksaray doğumludur. İlk ve Orta öğrenimini Aksaray’da, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Çukurova Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında tamamlamıştır. Yönetim & Organizasyon alanında Bilim Doktoru (1999), Yönetim ve Strateji alanında Doçent (2009) ve Profesör olmuştur (2014). Erciyes Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitelerinde görev yapmıştır. Halen, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesidir. EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR) dergisinin imtiyaz sahibidir. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries (Journal EMI)” dergisinin imtiyaz sahibi ve baş editörüdür. Strateji, Girişimcilik,  Yönetim ve Organizasyon konularında akademik çalışmalar yapmaktadır. Sonuçlandırmış 6’sı doktora, 10’u yüksek lisans tezi olmak üzere 16 adet lisansüstü tez yönetmiştir. 14 bilimsel kongrenin başkanlığını; 12 kitabın editörlüğünü yapmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde kitap, kitap bölümü, kitap editörlüğü, makale ve bilimsel bildiri olmak üzere yayımlanmış çok sayıda bilimsel eserleri bulunmaktadır (5 tanesi SSCI, toplam 220). TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşviki ödülü kazanmıştır.

Prof.Dr.Karadal, 12.Kalkınma Planı (2024-2028) Girişimcilik İhtisas Komisyonu Üyesi olarak görev almıştır. CEO Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Yönetim Kurulu Üyesidir. Misafir öğretim üyesi olarak ABD’de Türk Göçmen Girişimciliği” konusunda akademik çalışmalar yapmıştır. ERASMUS kapsamında Romanya’da; yüksek lisans dersleri vermek üzere Özbekistan ve Kazakistan’da bulunmuştur. Çin, ABD, Bangladeş, İtalya, İngiltere, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Hırvatistan, Endonezya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Belçika gibi ülkelerde yapılan kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak bildiriler sunmuş ve moderatörlük yapmıştır.

Üniversite Senatosu Üyeliği, Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim & Organizasyon ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari ve akademik görevlerde bulunmuştur. Bosna Hersek International University of Goražde’de Mütevelli Heyet üyeliğinde bulunmuştur. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Danışmanlığı ve Aksaray KOSGEB Yöneticiliği görevlerini yürütmüş; KKTC Sanayi Envanteri ve Stratejisi Projesi’nde Uzman Danışman olarak görev yapmıştır. Girişimcilik ve kariyer gelişimi konularında davetli konuşmacı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda etkinliğe, televizyon ve radyo programlarına katılmıştır. Çok sayıda akademik derginin ve bilimsel kongrenin hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almaktadır. İyi derecede İngilizce bilir, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler Bölümü Gölköy Yerleşkesi/BOLU

 

 

 

KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ

 1. Girişimci Kültür ve Yönetim: Güncel Gelişmeler (Özgür Yayınları: 2023),
 2. Girişimcilik ve Yönetim: Güncel Gelişmeler (Özgür Yayınları: 2022),
 3. İşletme ve İktisat Araştırmaları (EFEAKADEMİ Yayınları: 2022),
 4. Küresel Girişimcilik: Güncel Gelişmeler (Beta Yayınları: 2021),
 5. Girişimcilik: Güncel Konular (Beta Yayınları: 5.Baskı 2021),
 6. İletişim: Güncel Gelişmeler, ATİ Yayınları (2020),
 7. Pandemi Döneminde Yönetim, Strateji ve Liderlik, ATİ Yayınları (2020),
 8. Girişimcilik ve Liderlik: Güncel Gelişmeler, ATİ Yayınları (2020),
 9. Kültür ve Medeniyet Kongresi Bildiri Kitabı (2017),
 10. Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri (2013),
 11. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı (2015),
 12. Örgütsel Davranışta Seçme Konular (2007),
 13. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitapları (8 adet),
 14. Uluslararası CEO Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitapları (2 adet).

 

DERGİ EDİTÖRLÜKLERİ

 1. Kurucu/İmtiyaz Sahibi-Baş Editör: Journal EMI (International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries), e-ISSN: 2602-3970, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijemi / (2017-...).
 1. Kurucu/İmtiyaz Sahibi: EUJMR (EUropean Journal of Managerial Research), e-ISSN: 2602-4179, (https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujmr (2017-...).
 1. Editör: Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/oybd/board (2017-2020).

 

ÖDÜL

TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşviki Ödülü: “The Impacts of Superior Politics on Frontline Employees’ Behavioral and Psychological Outcomes”, Social Behavior and Personality, 2009.